Newsy, Różności

III Podziemny Puchar Polski BJJ w Bochni – komunikat.

Trzeci Podziemny Puchar Polski BJJ w Bochniodbędzie się już 20.09.2014. W środku posta znajdziecie komunikat od organizatora imprezy.
3podziemnypucharbochnia

OFICJALNY KOMUNIKAT ORGANIZATORA
„Trzeci Podziemny Puchar Polski”

Organizator:
Bocheńskie Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „Grappling Bochnia”

Wsparcie:
Starostwo Powiatowe w Bochni
Urząd Miasta Bochnia

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa
Starosta Powiatu Bocheńskiego – Jacek Pająk
Burmistrz Miasta Bochnia – Stefan Kolawiński
Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia – Krzysztof Zięba

Miejsce:
Kopalnia Soli Bochnia
ul. Campi 15.
Komora Ważyn -248m p.p.t.

Termin zawodów:
20.09.2014.

Zasady walki:
Reguły bjj wg „IBJJF”
http://ibjjf.org/referees/rules/

Rejestracja:
PANEL REJESTRACYJNY znajduje się pod adresem: (www.zawody.grappling.pl). Panel zamknięty będzie z upływem dnia 14.09.2014 o 24:00 (tj. niedziela). Przypominamy, iż rejestracji dokonują tylko kierownicy ekip poprzez panel zgłoszeniowy. Po upływie podanego terminu zgłoszenia nie będą już przyjmowane. Prosimy dokonywać wpłat w ten sposób, by operacja bankowa była zaksięgowana najpóźniej do 16.09.2014 do 24:00 (tj. wtorek). Na wszelki wypadek proszę także zabrać ze sobą dowód wpłaty – może być grupowy, tylko w tytule wpłaty muszą być wpisane imiona i nazwiska zawodników, (jeżeli przy dużej liczbie opłacanych uczestników na blankiecie nie będzie miejsca, to prosimy napisać tytułem nazwę klubu oraz ilość startujących, a imienną listę zawodników podesłać wcześniej na maila – jarobjj@interia.eu).

W przypadku chęci startu w turnieju zawodników z innych dyscyplin „chwytanych” (tj. judo, sambo itp.) obowiązywać ich będzie specyfika rejestracji do poszczególnych dywizji wg odpowiedniego klucza: Czarne i brązowe pasy będą zobowiązane do zgłoszenia się najniżej do dywizji purpurowych pasów bjj (ewentualnie może się okazać, iż będzie to elita). Białe pasy w dywizji białych pasów bjj, natomiast wszystkie pozostałe kolorowe pasy w dywizji niebieskich pasów bjj.

Opłaty:
Wpisowe na turniej wynosi 75zł dla zawodników (wpłata na rachunek bankowy), natomiast dla osób towarzyszących i pozostałych widzów wynosi w tym roku wyjątkowo 35zł (rok temu 45zł), płatne w kasie przed zjazdem. Opłaty startowe proszę uiszczać za pomocą przelewu na podane niżej dane:

Bocheńskie Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki
nr konta: 49 8591 0007 0080 0203 6025 0001

Kategorie wagowe:

SENIORKI
*białe: -53,5/-58,5/-64/-69/+69kg
*kolorowe: -53,5/-58,5/-64/-69/+69kg

JUNIORZY
*wszystkie pasy: -58,5/-64/-69/-74/-79,3/-84,3/+84,3kg

SENIORZY
*białe: -64 /-70 /-76 /-82,3 /-88,3 /-94,3 /-100,5 /+100,5kg
*niebieskie: -64 /-70 /-76 /-82,3 /-88,3 /-94,3 /-100,5 /+100,5kg
*purpurowe: -64 /-70 /-76 /-82,3 /-88,3 /-94,3 /-100,5 /+100,5kg
*elita: -70 /-76 /-82,3 /-88,3 /-94,3/+94,3kg

Weryfikacja odbywa się przed pierwszą walką, jednakże jeżeli pojawi się możliwość, będzie można zweryfikować się wcześniej za zgodą sędziów przy stoliku weryfikacyjnym. Ważenie odbędzie się w kimonach (w GI). Do weryfikacji należy stawić się z dowodem osobistym (bądź też z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość – ze zdjęciem), ponadto należy okazać ważne, pisemne oświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej, ubezpieczenie NNW, a w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica, bądź prawnego opiekuna). Sędziowie weryfikacyjni mają prawo żądać potwierdzenia wpłaty w przypadku niejasności. Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii wagowych.

Plan zawodów:
8:00-9:30 zjazd zawodników do bocheńskich podziemi
9:30 – oficjalne otwarcie turnieju
9:45 – objaśnienie przepisów
10:00 – rozpoczęcie zawodów

Ceremonia dekoracji odbędzie się dwukrotnie; pierwsza w trakcie zawodów, a druga na ich zakończenie

Przeciwwskazania:
Osobom z problemami krążeniowymi, oddechowymi i ruchowymi odradza się zjazdu do kopalni, a osoby pod wpływem alkoholu, bądź też innych środków odurzających nie będą wpuszczane do podziemi, jednocześnie nie wracając im żadnych kosztów poniesionych z tego tytułu. W kopalni obowiązuje całkowity zakaz używania ognia otwartego, lecz dla celów naszej imprezy sportowej powinien być oddany jeden oznaczony i zabezpieczony punkt dla palaczy.

Uzupełnienie:
W sprawie możliwości wykonania badań lekarskich u lekarza medycyny sportowej przed zawodami, informacja będzie podana na bieżąco pod adresem (www.facebook.com/podziemnypucharpolski). Prosimy stawić się do zjazdu wcześniej, a nie na ostatnią chwile, gdyż przepustowość szybu jest ograniczona. Na powierzchni będą dopuszczani do zjazdu zawodnicy z listy tylko z potwierdzonym przelewem wpłaty, pozostałe osoby będą mogły wykupić możliwość zjazdu na miejscu (kibice, osoby towarzyszące). Zjazd windą wraz z przejściem na miejsce zawodów może zająć ok. 10-20min. Prosimy także mieć na uwadze ewentualne kolejki osób oczekujących do zjazdu na nasze zawody. Po godzinie 9:30 zjazdy i wyjazdy z kopalni będą odbywały się o pełnych godzinach tj. 10, 11… itp. Organizator zastrzega sobie także możliwość wprowadzenia drobnych korekt organizacyjnych poprzedzonych informacją w danej sprawie pod adresem (https://www.facebook.com/podziemnypucharpolski).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i zgubione bądź zniszczone rzeczy oraz powstałe szkody z innego tytułu. Każdy z uczestników biorący udział w zawodach, swoja obecnością wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie jego wizerunku w celach promocyjnych (tj. plakaty, ulotki itp.). Zawodnicy przy stoliku weryfikacyjnym mogą być zobligowani do podpisania zgody w tej sprawie. Do dyspozycji wszystkich uczestników będzie dostępna podziemna gastronomia.

Kontakt:
szpalery@gmail.com – sprawy organizacyjne, marketingowe
jarobjj@interia.eu – noclegi, kwestie administracyjne (wpłaty, listy startowe itp.) – Tel: 664 191 900.

Podobne wpisy - zobacz koniecznie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *