Newsy, Walki, Walki BJJ

Copa Kids Tournament – 30 maja Chorzów !

Już 30 maja odbędzie się w Chorzowie “Copa Kids” gościem specjalnym na imprezie będzie Marcin Held. Przypominamy, że termin zgłaszania zawodników upływa już jutro (26 maja) ! Wszelakie informacje o imprezie (wraz z plakatem) znajdziecie w środku posta.
copa kids
Komunikat organizacyjny turnieju brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży „COPA KIDS”
Organizator:
Gracie Barra Chorzów oraz Towarzystwo Sportowe „AKS” Chorzów.

Cele imprezy:
copakids
• wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kraju,
• popularyzacja BJJ w środowisku śląskim oraz ogólnopolskim,
• propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu przez dzieci i młodzież.
Termin i miejsce:
• 30 maja 2015r.
• Hala Sportowa MORiS, ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów.
Warunki uczestnictwa:
Zawody zostaną rozegrane według przepisów IBJJF w formule GI ( kimona) – z drobnymi zmianami – http://ibjjf.org/referees/rules/
Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli:
• Zostać zważony,
• Zostać rozlosowany i przypisany do drabinki turniejowej.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
• Badania sportowo-lekarskie (lekarz sportowy) lub jednorazową zgodę lekarza na udział w zawodach BJJ,
• Ubezpieczenie NW,
• Pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na start w zawodach.
Kategorie wagowe:
Dzieci I (4-6 lat w danym roku)
• tworzone będą czteroosobowe grupy o jak najbardziej zbliżonej wadze.
Dzieci II (7-8 lat w danym roku)
• tworzone będą czteroosobowe grupy o jak najbardziej zbliżonej wadze.
Dzieci III (9-11 lat w danym roku)
• tworzone będą czteroosobowe grupy o jak najbardziej zbliżonej wadze.
Młodzicy (12-13 lat w danym roku)
• Chłopcy i dziewczęta: 32, 36, 40, 45, 50, 55, 61, 66, +66kg.
Juniorzy (14-15 lat w danym roku)
• Chłopcy: 40, 45, 50, 55, 61, 66, 71, +71kg
• Dziewczynki: 32, 36, 40, 45, 50, 55, 61, 66, +66kg
Powyższe kategorie są wagą zawodnika w GI, w którym walczy.
W kategoriach młodzików i juniorów walki będą rozgrywane w systemie pucharowym.
Czas walki:
Dzieci do 11 roku – 3 min
Młodzicy i juniorzy- 5 min
Nagrody
Za zdobycie 1-3 miejsca zawodnicy otrzymują medale i dyplomy.
Każdy zawodnik otrzymuje okolicznościową koszulkę zawodów.
Koszty:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty sędziowskie i regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy.
Opłata startowa wynosi 35zł.
Po terminie zgłoszeń opłata startowa wynosi 50 zł.
Opłatę startową należy uiścić do dnia 26.05.2015 na nr konta:
BENEFICJENT: MACIEJ POLOK
BANK: BRE BANK
NR RACHUNKU: 67 1140 2004 0000 3902 3059 9047
w tytule przelewu wpisując: „COPA KIDS, nazwa klubu oraz ilość zgłoszonych zawodników”.
Zgłoszenia:
Proszę przesyłać do dnia 26 maja 2015r. na adres: copakidsbjj@gmail.com podając nazwę klubu oraz listę zawodników zawierającą: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię wagową.
Zgłoszenia zawodników kategorii dziecięcych (4-11 lat) proszę przesłać z dokładną wagą dziecka w GI.
Postanowienia końcowe:
• zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW
Sprawy różne:
• osoby odpowiedzialne za organizację zawodów ze strony klubu organizatora: Anna Polok tel. 509299008, Maciej Polok tel. 793195521, e-mail: copakidsbjj@gmail.com
• bieżące informacje na temat zawodów będą się pojawiały na stronie zawodów na facebooku.
Program zawodów:
30.05.2015 (sobota)
8:00 – 8:50 – weryfikacja zawodników w wieku 4-11 lat
8:50 – 9:30 – weryfikacja zawodników w wieku 12-15 lat
9:30 – 10:30 – odprawa sędziowska, omówienie przepisów i dozwolonych technik
11:00 – walki
Dekoracje zawodników będą odbywały się na bieżąco ciągu trwania zawodów
PODSTAWOWE ZASADY WALKI
1. Walka trwa 5 minut (12-15lat), 3 minuty (4-11lat). Czas wykorzystany na interwencję lekarza zawodów, naradę sędziów i poprawę ubioru nie jest wliczany do czasu walki. Jeżeli walka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia jako zwycięzcę wskazuje zawodnika aktywniejszego. Przy ocenie aktywności bierze się pod uwagę m.in. takie elementy, jak: dążenie do wykonania techniki, skuteczne ucieczki z pozycji zagrożenia, lepsza kontrola walki.
2. Walka kończy się przed upływem czasu zwycięstwem jednego z zawodników, jeżeli jego przeciwnik się podda (u zawodników od 12 lat), zostanie wycofany z dalszej walki przez lekarza zawodów lub zostanie zdyskwalifikowany. Po upływie regulaminowego czasu walki zwycięża zawodnik, który zgromadził więcej punktów.
3. Zabronione jest:
a. wszelkie rodzaje uderzeń i kopnięć;
b. atakowanie palcami oczu, uszu, nosa, ust, szyi, krocza;
c. chwytanie za krtań, uszy, nos, genitalia, włosy;
d. gryzienie, szczypanie;
e. dźwignie na stawy palców;
f. dźwignie skrętne na staw kolanowy i skokowy;
g. „gołe” (zakładane bez pomocy kimona) dźwignie na kręgosłup;
h. „rozbijanie” – podnoszenie i upuszczanie przeciwnika, który:
– trzyma zawodnika w gardzie
– trzyma zawodnika w duszeniu trójkątnym nogami
– założył dźwignię na staw łokciowy
– trzyma zawodnika w duszeniu gilotynowym
i. wszelkiego rodzaju dźwignie i duszenia w kategoriach wiekowych poniżej 12 lat
j. wysokie rzuty oraz rzuty na głowę,
k. wszelkie formy niesportowego zachowania.
4. Techniki punktowane:
a. sprowadzenie przeciwnika do parteru – 2 pkt.;
b. pozycja dosiadająca – 4 pkt.;
c. wejście za plecy przeciwnika – 4 pkt.;
d. przejście gardy – 3 pkt.;
e. pozycja „kolano na brzuchu” – 2 pkt.;
f. przetoczenie z gardy, półgardy – 2 pkt.
Pozycje punktowane są zaliczane, jeżeli zawodnik utrzyma je co najmniej przez 3 sekundy. Przerwanie lub przejście gardy jest zaliczane, jeżeli zawodnik po przerwaniu lub przejściu gardy utrzyma przez co najmniej 3 sekundy pozycję dosiadającą, „kolano na brzuchu”, boczną lub „69”.
5. Zawodnik zostaje ukarany ujemnym punktem, jeżeli:
a. unika walki celowo wychodząc poza pole walki;
b. przetrzymuje pasywnie (nie podejmuje prób wykonania akcji punktowej lub techniki kończącej) swojego przeciwnika w pozycji bocznej, dosiadającej, za plecami lub trzymaniu bocznym i 69 przez 20 sekund;
c. pomimo ostrzeżenia nadal przetrzymuje pasywnie przeciwnika w pozycji bocznej lub trzymaniu bocznym przez 10 sekund.
d. podważa decyzje sędziego.
6. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
a. celowe wykonanie techniki zabronionej.
b. niesportowe zachowanie swoje, trenera, klubowych kolegów.
Do zobaczenia na macie!

Podobne wpisy - zobacz koniecznie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *