Baseball Bat Choke Variation – spróbujcie tego duszenia na kolejnym treningu w GI.
Baseball Bat Choke Variation

Podobne wpisy - zobacz koniecznie

Techniki, Techniki w GI

Video Baseball Bat Choke Variation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *